vzw BELGIUM CAT LOVERS asbl

reg: 477.797.947


www.ticabe.be

email: sec@ticabe.be

Stamboom aanvraag

Demande de pédigrée

Request for pedigrees

Naam en adres van de aanvrager

Nom et adresse du demandeur

Naam van de dekkater

Nom de l'étalon

Ras en kleur van de dekkater

Rasse et couleur de l'étalon

Chipnummer van de kater

Nr de puce du male

Naam van de poes

Nom de la chatte

Ras en kleur van de poes

Rasse et couleur de la chatte

Chipnummer van de moeder

Nr de puce de la chatte

Naam van de catterie

Nom de la chatterie

Attest PKD Kater

Attest PKD Poes

Geboortedatum nest

Date de naissance chatons

Aantal kittens

Nombre de chattons

Katers

Male

Poezen

Femelles

E-mail adress

Kittens - Chattons

1 - Naam kitten

     Nom chatton

Geslacht

Sexe

Kleur + ras

Couleur robe + rasse

Oogkleur

Couleur des yeux

Chip nr

Nr de la pusse

Nr gezondheids pasp

Nr pasp; de santée

Adres Eigenaar

Adresse proprietaire

2 - Naam kitten

     Nom chatton

Geslacht

Sexe

Kleur + ras

Couleur robe + rasse

Oogkleur

Couleur des yeux

Chip nr

Nr de la pusse

Nr gezondheids pasp

Nr pasp; de santée

Adres Eigenaar

Adresse proprietaire

3 - Naam kitten

     Nom chatton

Geslacht

Sexe

Kleur + ras

Couleur robe + rasse

Oogkleur

Couleur des yeux

Chip nr

Nr de la pusse

Nr gezondheids pasp

Nr pasp; de santée

Adres Eigenaar

Adresse proprietaire

4 - Naam kitten

     Nom chatton

Geslacht

Sexe

Kleur + ras

Couleur robe + rasse

Oogkleur

Couleur des yeux

Chip nr

Nr de la pusse

Nr gezondheids pasp

Nr pasp; de santée

Adres Eigenaar

Adresse proprietaire

5 - Naam kitten

     Nom chatton

Geslacht

Sexe

Kleur + ras

Couleur robe + rasse

Oogkleur

Couleur des yeux

Chip nr

Nr de la pusse

Nr gezondheids pasp

Nr pasp; de santée

Adres Eigenaar

Adresse proprietaire

Gelieve een kopij van de stamboom van de ouders alsook van het eigendomsbewijs van de ouders te laten geworden bij de aanvraag van de stambomen. Zonder deze documenten worden geen stambomen uitgevoerd.

Prièr de joindre une photocopie du pedigrée des parents et du certificat de propriété des parens lors de la demande des pedigrées. La demande de pedigrée ne sera pas prise en considération sans ses documents.

Stambomen worden verzonden na ontvangs van uw betaling

les pedigées seront envoyés après réception du paiements au compte

ING - Wilrijk 363 0854241

IBAN: BE32 3630 8542 4102

BIC: BBRUBEBB

Formulier in PDF - Formulaire en PDF

Formulier in WORD - Formulaire en WORD

DATUM

ACEPT

Stamboom aanvraad - Demande pedigée

Stamboom aanvraad - Demande pedigée

Dekbewijs - Atestation sailli

Dekbewijs - Atestation sailli

Rood =

verplicht veldRouge = obligatoire

Nr Stamboom -club

nr Pedigrée - Club

Nr Stamboom -club

nr Pedigrée - Club